De rol van de arbeidsmarkt bij de politiek economische onderhandelingen

Algemeen wordt gesteld dat het vastlopen van de Catshuisbesprekingen desastreus is voor de economische status van Nederland. Hoe urgent is de situatie en wat is het belang voor de arbeidsmarkt en recruiters?

Uit de recent verschenen Arbeidsscan van 2012 van de Raad voor Werk en Inkomen blijkt dat Nederland alle zeilen bij moet zetten om de positie van “lagewerkloosheidsland” te behouden. Lukt dat niet, dan zal dat ook ten koste gaan van de participatiegraad. Dat is nu al zichtbaar bij vrouwen van 25 tot 45 jaar die zich eerder van de arbeidsmarkt terugtrekken dan genoegen te nemen met een baan die minder goed aansluit bij hun ambities en zorgtaken.

Grootschalige bezuinigingen blijken volstrekt noodzakelijk, maar het lijkt voor de arbeidsmarkt essentieel dat dit gepaard gaat met investeringen, bijvoorbeeld op het gebied van omscholing. Uit de Arbeidsscan 2012 blijkt namelijk ook dat laagopgeleiden veel concurrentie ontmoeten van hogeropgeleiden die geen werk kunnen vinden in hun eigen segment en goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa. Daarnaast bestaat er een tekort aan technisch geschoold personeel. Er is dus beleid nodig om deze tekorten en overschotten op elkaar te laten inspelen.

Een ander punt waar beleid gewenst is heeft betrekking op een overschot aan ambtenaren. Overheidsspecifieke opleidingen moeten breder worden, zodat dit personeel ook inzetbaar is in het bedrijfsleven, aldus het advies van de Raad voor Werk en Inkomen.

Vraag en aanbod sluiten daarnaast niet goed op elkaar in, in het hogere segment. Volgens de Raad is er behoefte aan vraaggericht beleid voor beter opgeleiden. In de praktijk blijkt namelijk dat veel beter opgeleiden moeite hebben met het vinden van een passende baan in hun vakgebied. Vaak ook omdat het aanbod niet aansluit bij de vraag. De overheid moet zich meer bewust zijn van de problematiek dat veel studenten een studierichting kiezen waar weinig werk in te vinden is.

Een conclusie van de Arbeidsscan van een andere orde is de “populariteit” van deeltijdbanen in Nederland. Zo blijken veel mensen op basis van deeltijdcontracten werkzaam  te zijn (voor deel op basis van een bewuste keuze), waarbij het steeds vaker voor komt dat werknemers meerdere deeltijdbanen naast elkaar hebben. Dit heeft deels te maken met veranderingen in arbeidsmotivatie en veranderingen in arbeidsverhoudingen. Die veranderingen zullen ertoe leiden dat de verschillende vormen van arbeidsrelaties naar elkaar toegroeien. Het verschil tussen een werknemer met meerdere deeltijdbanen, een zelfstandige met meerdere opdrachtgevers en een werknemer met een deeltijdbaan en daarnaast een eigen bedrijf wordt dan kleiner.

De vraag is dan niet zozeer “werk of geen werk?” maar “welk werk en al dan niet genoeg werk?”.

De arbeidsmarkt verandert dus gestaag en niet op alle vlakken op een gunstige manier. Om Nederland voor een diepere recessie in de toekomst te behoeden is flink bezuinigen daarom niet genoeg. Nederland is erbij gebaat haar status als “lagewerkloosheidsland” te behouden en moet om die reden specifiek beleid ontwikkelen om dat te bewerkstelligen.

Advertenties

2 thoughts on “De rol van de arbeidsmarkt bij de politiek economische onderhandelingen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s