Update: Juridische hervormingen “on hold”

Geen verhoging griffierechten
Een grote groep mensen staat weldegelijk in hun recht, maar kunnen dit recht niet afdwingen door een gebrek aan financiële middelen. De oorzaak hiervan is de verslechterde financiële situatie van veel Nederlanders door crisis en bezuinigingen. De Jurofoon constateerde in 2011 een daling van 30% in het aantal opgestarte rechtszaken ten opzichte van 2010, terwijl het aantal juridische vraagstukken gelijk is gebleven. Deze trend zet zich in 2012 voort.

Dit is an sich een zorgelijke ontwikkeling. Gelukkig is de toegang tot de rechtstaat niet verder beperkt. Het Kabinet Rutte wilde namelijk de griffierechten verhogen. Uit onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat door de verhoging van griffierechten zo’n 15% minder mensen naar de rechter zouden stappen dan bij de huidige griffierechten. In de huidige situatie ziet al 19% af van een rechtszaak.

In het lenteakkoord van de Kunduz-coalitie is echter besloten de verhoging op de griffierechten niet door te voeren. ‘We zijn verheugd dat de toegang tot de rechter gewaarborgd blijft’, zegt voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Erik van den Emster. ‘Gelukkig hebben onze rechtstatelijke argumenten gezegevierd.’

Oproep voor stop op hervormingen ambtenarenrecht
De demissionaire status van het kabinet heeft ervoor gezorgd dat meer beslissingen op de lange baan zijn geschoven. Zo zal naar alle waarschijnlijkheid de initiatiefwet “Normalisering Rechtspositie Ambtenaren” controversieel worden verklaard. Deze wet zou de arbeidsrechtelijke positie van ambtenaren gelijk trekken met die van reguliere werknemers in de marktsector. De vakbond heeft nu opgeroepen deze hervorming stop te zetten.

Bronnen:
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=6323
http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Verhoging-griffierechten-van-de-baan.aspx

Advertenties

Van Interim Jurist naar Zelfstandig Juridisch Professional

Volgens juridisch blogger Marijn Rooymans is het einde van de beroepsgroep interim juristen in zicht. Hij stelt dat de hedendaagse technologische vernieuwingen werk ontkoppelen van locatie en het algehele workflow– system transparant maken. Als gevolg hiervan krijgt de moderne Manager Legal een helder beeld van wat welke jurist individueel produceert en hoe dat samenhangt met de activiteiten en prioriteiten van het bedrijf. Als dit duidelijk is, ligt verdere rationalisatie van de juridische afdeling voor de hand. Volgens Rooymans zal het in de toekomst normaler zijn om als hoofd juridische zaken in je jaarplan duidelijk afgewogen keuzes te maken over hetgeen waarvoor je vaste medewerkers nodig hebt en waarvoor je de kosten beter variabel kunt houden.

Momenteel wordt er door opdrachtgevers in de interim-markt voornamelijk in fte’s en aantal dagen per week gedacht. Dat gaat in de ogen van Rooymans echter veranderen. Opdrachtgevers zullen steeds vaker gaan kijken naar het werk wat gedaan moet worden. Het werkpakket van een uitvallende medewerker laat zich eenvoudig opknippen, prioriteren en herverdelen, al dan niet door delen ervan onder te brengen bij externe partners. Daarnaast ligt het ook voor de hand dat sommige werkzaamheden helemaal niet meer bij het eigen juristencorps worden belegd.

Dat betekent dat je als zelfstandig jurist bijvoorbeeld de opdracht krijgt om de ICT- contracten voor een bepaald onderdeel van de onderneming te verzorgen voor een bepaald bedrag per contact of per periode. Het zal vervolgens aan de zelfstandig professional zelf worden overgelaten om dat werk in te plannen en eventueel te combineren met andere opdrachten.

Maar: als je werk niet zozeer wordt bepaald door het tijdelijke karakter ervan en je omzet wordt niet meer bepaald door het aantal uren dat je op locatie werkend doorbrengt… Ben je dan nog wel een interim-jurist?

Lees hier verder: http://www.mr-online.nl/weblogs/ondernemendejuristen/het-einde-van-interim-voor-interim-juristen.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter