Masterclass Zelfstandig Ondernemerschap

Zelfstandig ondernemerschap is hot! In de huidige tijdgeest ligt het in de lijn der verwachting dat uzelf of  een deel van uw medewerkers speelt met de gedachte om zelfstandig ondernemer te worden. Ondanks de crisis stijgt het aantal zelfstandigen namelijk nog elke week.

Een keuze voor zelfstandig ondernemerschap is echter geen beslissing om licht te nemen. EdgarField en haar partners Uniforce, PPort en Ikwordzzper.nl delen hun kennis en ervaring in een tweedaagse Masterclass.
Wat?
Tijdens een tweedaagse Masterclass nemen wij potentiële zelfstandigen mee in de wereld van het Zelfstandig Ondernemerschap. Wat ga je tegenkomen, voorafgaande, tijdens en na  het opstarten van je eigen bedrijf ? Of jij je nu als ZZP’er, Freelancer  of zelfstandig professional  de markt opgaat, je zult je bewust moeten zijn van een aantal zaken en het goed moeten organiseren, zodat jij je kunt concentreren op je corebusiness.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • persoonlijke en professionele ontwikkeling
  • mentale veerkracht
  • verdiepingsslag op het gebied van wet en regelgeving
  •  ondernemingsvormen
  •  ontwikkeling op de arbeidsmarkt
  • tarieven netwerken
  • social media en personal branding
  • hulp bij je eerste opdracht

Wie?
De Masterclass is bedoeld voor outplacement en/of loopbaan kandidaten die zelfstandig ondernemerschap ambiëren en/of verder willen onderzoeken, startende zelfstandig professionals en HR professionals die hun kandidaten willen informeren over de mogelijkheden van zelfstandig ondernemerschap.

Aan de Masterclass nemen maximaal 20 deelnemers deel.

De trainingen zullen verzorgd worden door Nicole de Laender, Marita de Bondt, Petra Portengen en Martijn Pennekamp. Zij willen u introduceren in het zelfstandig ondernemerschap door aandacht te besteden aan tarieven, netwerken, mentale weerbaarheid, social media, fiscale en arbeidsrechtelijke posities van zelfstandigen.

Waarom?
Omdat u met behulp van deze Masterclass een weloverwogen en vliegende start kunt maken als zelfstandig ondernemer, freelancer, ZZP’er of zelfstandig professional.

Waar en wanneer?
Donderdag 19 april 2012 & vrijdag 20 april 2012 in Amstelveen
Donderdag 15 november 2012 & vrijdag 16 november 2012 nader te bepalen

Aanmelden & Investeren
Voor deze tweedaagse cursus  moet u een bedrag van 350 euro excl. BTW investeren. Dit bedrag is overigens aftrekbaar als zakelijke kostenpost.

Wilt u zich aanmelden voor de Masterclass Zelfstandig Ondernemerschap? Mailt u dan naar communicatie@edgarfield.nl.

Advertenties

ZZP’ers zetten zichzelf in de uitverkoop

Op de netwerkbijeenkomst van EdgarField van vorige week was ook recruiter Femke Dekker te gast. In haar presentatie gaf ze de aanwezige interim professionals een kijkje in de keuken van het recruiten.

Dit kijkje bracht enkele opvallendheden aan het licht. Zo blijkt een recruiter gemiddeld maar vijf seconden te besteden aan een cv.

Als sollicitant moet je dus een meteen een goede indruk kunnen achterlaten met je cv. Dekker stelde daarom dat de regel ‘less is more’ hier geldt. Duidelijkheid voor alles. Ook adviseerde ze om als interim professional je cv aan te passen aan de opdracht waarop je solliciteert.

Een recruiter kijkt daarnaast natuurlijk verder dan alleen het cv. De online presence van een kandidaat wordt altijd even onder de loep genomen. Het is belangrijk om je daar als sollicitant bewust van te zijn (toch maar even die dronken foto in bikini niet op Facebook zetten bijvoorbeeld).
Vervolgens kwam een eeuwig discussiepunt voor ZZP’ers aan bod: de tarieven. Door de economisch mindere tijden staan deze behoorlijk onder druk. Met als gevolg dat zelfstandig professionals zich dikwijls in de uitverkoop zetten, zo stelt Femke Dekker.Doordat de opdrachten niet voor het oprapen liggen, zijn veel ZZP’ers geneigd hun tarieven naar beneden bij te stellen uit angst om zonder werk te komen zitten. Dekker drukte de aanwezige zelfstandig professionals op het hart dit vooral niet te doen.

Het vragen van te lage tarieven impliceert enige vorm van wanhoop, want je natuurlijk niet wilt uitstralen tegenover je nieuwe opdrachtgever. Ook geef je de markt op deze manier een vrijbrief om extreem lage uurtarieven te hanteren. ZZP’ers moeten daarom standvastig zijn in hun tarieven om stabiliteit in hun sector te bevorderen en hun financiële positie te waarborgen.
Femke Dekker benadrukte: ZZP’ers hoeven niet on sale! Je kwaliteit is je handelsmerk en dat wordt, ook in economisch zware tijden, niet ineens minder waard.

Groei in mentale weerbaarheid

Op de netwerkbijeenkomst van EdgarField stond een workshop van Petra Portengen en Rob van der Ven op het programma in mentale weerbaarheid. In eerste instantie een abstract ogend begrip. Daarom werd de zaal eerst gevraagd welke vragen er bij hen op kwamen met betrekking tot dit begrip. De hoop was deze na afloop van de training allemaal beantwoord te hebben.

Mentaal weerbare personen
Het eerste deel van de training bestond uit het aanduiden van mentaal weerbare personen. Personen als Barack Obama, Nelson Mandela, de Dalai Lama, maar ook Sven Kramer en Leontien van Moorsel passeerden hier de revue. Volgens de aanwezigen waren zijn schoolvoorbeelden voor mentale weerbaarheid vanwege hun doorzettingsvermogen, innerlijke rust en zelfvertrouwen.

Hoe zet ik een topprestatie neer?
Nu het abstracte begrip mentale weerbaarheid een gezicht had gekregen in de vorm van de genoemde personen, kon aan het tweede deel van de training begonnen worden. Wat heb je nodig om een topprestatie neer te zetten? Op deze vragen reageerden de zaal zeer uiteenlopend. Sommigen hadden de vraag zeer praktisch opgevat en kwamen met antwoorden als: uitdaging en afwisseling in je werk, doorzettingsvermogen, optimisme en een winnaarmentaliteit. Anderen beantwoordden de vraag meer gevoelsmatig. Bij hen was een topprestatie afhankelijk van een goede, stabiele thuissituatie, een comfortabele werkplek en de juiste mensen om je heen.
Mentale weerbaarheid – De theorie
Na deze participerende kant van de workshop werd het tijd voor de theorie. De officiële definitie van mentale weerbaarheid luidt als volgt:

Mentale weerbaarheid verwijst naar persoonlijke veerkracht en het intrinsieke
verlangen naar succes – hoofdzakelijk in situaties die een uitdaging vormen. Mentale weerbaarheid verklaart waarom personen die onder dezelfde omstandigheden verkeren anders reageren op stressvolle situaties zoals werken onder druk. De ene persoon wordt onder druk beperkt in zijn functioneren. De ander ervaart druk juist als een drijfveer. (www.shelton.nl)

Mentale weerbaarheid verkrijg je op basis van de vier C’s:
1)     Challenge (uitdaging)
2)     Commitment (betrokkenheid)
3)     Control (controle)
4)     Confidence (vertrouwen)

Ter afsluiting werd gecontroleerd of de ingediende vragen ook daadwerkelijk beantwoord waren. De conclusie was dat iedereen veel van deze workshop had opgestoken, waarmee het belang van mentale weerbaarheid maar eens werd onderstreept.

Voor meer informatie over mentale weerbaarheid:
www.petraportengen.nl
www.shelton.nl