Flex is a lifestyle

Wanneer een congres de naam ‘Uitzendbureau van de Toekomst’ draagt, weet je als bezoeker dat de glazen bol erbij gepakt gaat worden. Futurist Wim Davidse besprak zijn visie op de toekomst met betrekking tot de flexbranche met een bevlogen lezing.

De macro-economische bespiegelingen die Davidse de revue deed passeren, zal ik hier even overslaan. We weten immers wat ons te wachten staat:
1) economische achteruitgang
2) globalisering
3) vergrijzing
4) uitputting van minerale bronnen
5) ecologische teloorgang
6) verdergaande digitalisering

Wat naast deze enigszins abstracte ontwikkelingen interessanter is vanwege de intermenselijke factor, is de nieuwe Pursuit of Happiness die binnen de samenleving ontstaat. Volgens Davidse heeft de kandidaat van de toekomst andere, nieuwe motivaties en drijfveren. Zo zullen mensen werk meer zullen gaan inzetten in hun intrinsieke zoektocht naar geluk. In de ogen van Davidse zal de werkzoekende van de toekomst het volgende vragen in een baan:
1) parttime werken
2) op verschillende, uitdagende terreinen
3) met eigen inbreng
4) en mogelijkheden voor groei
5) een goede privé- en werkbalans
6) met daarnaast een eigen bedrijfje (of een paar)
Nadat Davidse zijn toekomstvisie had gepresenteerd, pakte ook trendwatcher Samir ter Lüün zijn glazen bol erbij. Hij sloot zich aan bij de eisen van de toekomstige werkende. Daarnaast voorzag hij dat meer uitzendorganisaties zich zullen specialiseren in niches en dat de beleving meer centraal komt te staan.

Advertenties

Het Uitzendbureau van de Toekomst

Stilstand is achteruitgang. Zeker nu de beroepsbevolking drastisch aan het veranderen is, eveneens als het aanbod van banen, is het voor uitzendbureaus en werving en- selectiebureaus essentieel om te innoveren. Dit is de kern van de oproep tot innovatie van Marco Bastion, voorzitter van de NBBU tijdens het congres ‘Uitzendbureau van de Toekomst’ van afgelopen donderdag.

De Kansen tot Innovatie

Ontwikkeling binnen de overheid
Allereerst ziet Bastian kansen tot innovaties door de terugtrekkende overheid. Volgens hem komt de nadruk zo meer te liggen op het publiek en biedt het dus kansen voor private samenwerkingsverbanden. Daarnaast betekent het meer zelfregulering in de branche. Dit maakt de weg vrij voor nieuwe ideeën.
Om bij de overheid te blijven: bij het UWV gaan ingrijpende bezuinigingen plaatsvinden, waardoor werkzoekenden minder snel en minder intensief begeleid zullen worden. Dit maakt het aannemelijk dat werkzoekenden eerder geneigd zijn andere bureaus in te schakelen.Een ander overheidsgerelateerde tendens heeft betrekking op de ziektewet. Er zal meer ruimte komen om verzuim efficiënter te organiseren, zowel in uitvoering als kosten. Ook zal de afweging gemaakt moeten worden of uitzendorganisaties wel of niet belangrijk worden als eigenrisico- drager.
Als voorzitter van het NBBU vond Bastian het daarnaast van groot belang om de kwaliteit van de flexmarkt te borgen en daarmee de slechte naam weg te poetsen. Er moet een gelijk speelveld ontstaan door malafide uitzendbureaus terug te dringen.

Economische ontwikkelingen
Door de crisis en de spanningen op de arbeidsmarkt zal de onzekerheid nog wel even blijven. Volgens Bastian zullen vraag en aanbod sneller en vaker verschuiven dan we vanuit het verleden gewend zijn. Ook zullen er nieuwe arbeidsmigrantenstromen plaatsvinden. De grote werkloosheid in landen zoals Spanje zal ertoe leiden dat Zuid-Europa het ‘nieuwe’ Oosten wordt. Maar omdat de beroepsbevolking minder sluitend wordt met betrekking tot het aanbod zal de werkloosheid blijven toenemen.

Technologische ontwikkelingen
Door de verdergaande automatisering zullen locatie en tijd steeds verder ontkoppeld raken van de notie ‘werk’. Hierdoor wordt het gemakkelijker om in contact te komen met kandidaten. Daarnaast zullen bepaalde uitzendhandelingen overgenomen worden door de computer en moet de uitzendbranche zich dus concreet bezig houden met haar meerwaarde en het intermenselijk contact benadrukken en promoten.

Kortom, de flexbranche is dynamisch en staat voor grote uitdagingen, maar heeft ook veel kansen en potentie. De focus zal gericht moeten worden op de menselijke meerwaarde van een intercedent plus de meerwaarde van kennis over de mogelijkheden en obstakels in een complexe markt.

Betere tijden op komst voor HR professionals

Na regen komt zonneschijn. Dat geldt in 2012 voor de zelfstandige HRM’ers. Het dieptepunt binnen de HRM-branche lijkt namelijk bereikt te zijn. In Londen, wat over het algemeen vaak een jaar op de ontwikkelingen in Nederland voor loopt, is de interim markt immers weer aardig aan het aantrekken en groeit het aanbod voor HR-functies. Een fijne en significante bijkomstigheid is dat de toename van het aantal HR-interimmers stagneert en aanbod en vraag zo dichter naar elkaar toeschuiven.

Zondebok van de crisis
Zelfstandig professionals in de HR, Marketing en Sales hebben de crisis het hardst gevoeld, omdat zij – vaak ten onrechte – de eerste groep waren waarop werd bezuinigd. Deze vakgebieden werden afgestempeld als een product van betere tijden. Een luxe kostenpost, die in crisissituaties wel gemist kon worden. Nu dat de zon weer enigszins achter de wolken vandaan komt, is er weer meer ruimte voor deze groep op de arbeidsmarkt. Daarbij zijn werkgevers veelal op deze aannames teruggekomen, want investeren in marketing en HR levert natuurlijk op veel fronten ook veel geld op in de plaats van dat het alleen maar geld kost.

Uit het dal
Het is dus reëel om te denken dat het dal bereikt is en het aantal opdrachten weer zal toenemen. Naast deze hoopvolle mededeling blijkt dus ook dat de tomeloze groei van het aantal HR-interimmers is verzadigd. Verzuipen in een zee aan aanmeldingen en zo niet boven het maaiveld uit kunnen komen is er dan ook in de toekomst waarschijnlijk niet meer bij.
In veel gehoorde uitdrukking die het begin van 2012 typeert is hiermee ook van toepassing op de HR-branche: alles komt goed!

(Inspiratie van dit artikel kwam van: http://www.penoactueel.nl/werving-selectie/dieptepunt-voor-hr-interimmers-wellicht-bereikt-7947.html)

ZZP’ers zetten zichzelf in de uitverkoop

Op de netwerkbijeenkomst van EdgarField van vorige week was ook recruiter Femke Dekker te gast. In haar presentatie gaf ze de aanwezige interim professionals een kijkje in de keuken van het recruiten.

Dit kijkje bracht enkele opvallendheden aan het licht. Zo blijkt een recruiter gemiddeld maar vijf seconden te besteden aan een cv.

Als sollicitant moet je dus een meteen een goede indruk kunnen achterlaten met je cv. Dekker stelde daarom dat de regel ‘less is more’ hier geldt. Duidelijkheid voor alles. Ook adviseerde ze om als interim professional je cv aan te passen aan de opdracht waarop je solliciteert.

Een recruiter kijkt daarnaast natuurlijk verder dan alleen het cv. De online presence van een kandidaat wordt altijd even onder de loep genomen. Het is belangrijk om je daar als sollicitant bewust van te zijn (toch maar even die dronken foto in bikini niet op Facebook zetten bijvoorbeeld).
Vervolgens kwam een eeuwig discussiepunt voor ZZP’ers aan bod: de tarieven. Door de economisch mindere tijden staan deze behoorlijk onder druk. Met als gevolg dat zelfstandig professionals zich dikwijls in de uitverkoop zetten, zo stelt Femke Dekker.Doordat de opdrachten niet voor het oprapen liggen, zijn veel ZZP’ers geneigd hun tarieven naar beneden bij te stellen uit angst om zonder werk te komen zitten. Dekker drukte de aanwezige zelfstandig professionals op het hart dit vooral niet te doen.

Het vragen van te lage tarieven impliceert enige vorm van wanhoop, want je natuurlijk niet wilt uitstralen tegenover je nieuwe opdrachtgever. Ook geef je de markt op deze manier een vrijbrief om extreem lage uurtarieven te hanteren. ZZP’ers moeten daarom standvastig zijn in hun tarieven om stabiliteit in hun sector te bevorderen en hun financiële positie te waarborgen.
Femke Dekker benadrukte: ZZP’ers hoeven niet on sale! Je kwaliteit is je handelsmerk en dat wordt, ook in economisch zware tijden, niet ineens minder waard.