Bye Bye Commodity Trap

Veel bedrijven proberen goedkoper te zijn dan hun concurrenten en denken op die manier hun klanten aan te spreken. Maar is prijs het enige waar de klant of consument waarde aan hecht in hun keuze voor een product?

In tijden van economische crisis zou je misschien denken van wel. Maar dat is in werkelijkheid wel erg kortzichtig, want zonder toegevoegde waarde leidt een keuze voor de goedkoopste service nergens toe.

Kijk maar naar één van de meest succesvolle bedrijven van de afgelopen jaren: Apple. Bepaald niet één van de goedkoopste technologiebedrijven in hun branche, maar wel één met een onderscheidende productwaarde. Door een kwalitatief zeer goed product te bieden met een mooi design waar omheen een uiterst effectieve marketingcampagne is gebouwd, is Apple er echter wel in geslaagd haar concurrenten op een straatlengte afstand te zetten.Uit het succesverhaal van Apple valt te concluderen dat de consument of  “de klant” bereidt is meer betalen voor kwalitatief betere producten en mooi design, zelfs in financieel zwaar weer. Met een goed verhaal, een product dat kwalitatief gezien staat als een huis en niet behoort tot de grijze massa, heb je de ware sleutel tot succes in handen.

De onderliggende gedachte is dat visionaire geesten, de Steve Jobs’en van de toekomst, de ruimte moeten krijgen. De praktijk leert dat creatieve ideeën door de heersende commodity trap niet tot bloei komen. Inventiviteit en creativiteit moeten gestimuleerd worden in de plaats van angstvallig de kop in worden gedrukt. Momenteel zien we dat innovatieve ideeën vaak onder de noemer “zweverig” worden weggezet en niet serieus worden opgepakt, terwijl daar nu juist de kracht van een organisatie kan schuilen.

Inspiratie: http://www.mt.nl/146/61714/mt500/hoe-word-je-geen-13-in-een-dozijn.html

Advertenties

Bij het Nieuwe Werken hoort ook de Nieuwe Secretaresse

Het Nieuwe Werken, de komst van social media: in deze tijden is management ondersteuning drastisch in beweging. Dit vraagt om nieuwe organisatorische denkwijzen en het lef om te experimenteren.

Flex en sociaal
Het Nieuwe Werken heeft inmiddels in veel bedrijven haar intrede gedaan en denken dat dit een kortstondige trend is, is krampachtig vasthouden aan conservatieve werkvormen. Flexibiliteit is immers geen modegevoelig fenomeen, maar een absolute noodzaak voor efficiënte bedrijfsvoering.

Het nieuwe werken zet het traditionele secretariaat onder druk. Op de loer ligt namelijk het gevaar om het afvoerputje van de organisatie te worden, doordat alle flexwerkers en parttimers hun complexe vergaderverzoeken er dumpen plus de wil om sociale cohesie binnen de organisatie te waarborgen en de neiging om managers ook te ondersteunen op uren die buiten de parttimeraanstelling vallen.

Daarnaast zorgt het Nieuwe Werken in combinatie met technologische noviteiten voor een uitbreiding van het traditionele takenpakket van de secretaresse. Naast het beantwoorden van telefoontjes en e-mails, komt daar namelijk ook het beantwoorden van berichten op LinkedIn en Twitter bij. Het flexibele element van het Nieuwe Werken zorgt ook voor meer administratie in de vorm van bijvoorbeeld urenregistraties en meer planwerk. Doordat niet iedereen vijf dagen in de week aanwezig is op kantoor is het verder van groot organisatorisch belang dat de communicatie wordt geoptimaliseerd en meer wordt gecontroleerd.

Van eiland naar vaste land
Volgens onder andere Management Support-deskundige Annemarie Martines betekent dit voor de secretaresse dat ze moet stoppen zich te focussen op haar eigen koninkrijkje binnen de organisatie, maar dat zij zich moet integreren bij de andere bedrijfsonderdelen. In nieuwerwetse flexibele, proactieve en netwerkende organisaties is een dynamische houding en de moed om te experimenteren namelijk meer dan wenselijk.

Door op een kritische manier je eigen individuele talenten op te tekenen, kun je deze in samenwerking met je collega’s het beste tot uiting laten komen. Daarnaast vormt het Nieuwe Werken voor management ondersteunders vooral ook een mooie uitdaging. Doordat door flexwerken de organisatorische structuren enigszins vervagen, is het belang van een goed functionerend secretariaat extra groot. Het Nieuwe Werken maakt de Management Support-afdeling des te meer de spin in het web.

Ben jij als secretaresse gemotiveerd en uitgedaagd om mee te gaan in deze ontwikkelingen en ben jij graag goed op je toekomst voorbereid? Pak dan je kans om als toekomstig bestendige secretaresse aan de slag te gaan en meld je aan de voor de seminar “Secretaresse On The Move“!
(Als lid van EdgarField profiteer van je van mooie kortingsactie op deze training! Bekijk het hier!)

Lees meer artikelen over dit onderwerp:
http://hetnieuwewerkenblog.nl/officemanager-en-secretaresse-de-spin-in-het-hnw-web/
http://www.helloassistant.nl/nieuws/secretaresses-on-the-move/

Groei in mentale weerbaarheid

Op de netwerkbijeenkomst van EdgarField stond een workshop van Petra Portengen en Rob van der Ven op het programma in mentale weerbaarheid. In eerste instantie een abstract ogend begrip. Daarom werd de zaal eerst gevraagd welke vragen er bij hen op kwamen met betrekking tot dit begrip. De hoop was deze na afloop van de training allemaal beantwoord te hebben.

Mentaal weerbare personen
Het eerste deel van de training bestond uit het aanduiden van mentaal weerbare personen. Personen als Barack Obama, Nelson Mandela, de Dalai Lama, maar ook Sven Kramer en Leontien van Moorsel passeerden hier de revue. Volgens de aanwezigen waren zijn schoolvoorbeelden voor mentale weerbaarheid vanwege hun doorzettingsvermogen, innerlijke rust en zelfvertrouwen.

Hoe zet ik een topprestatie neer?
Nu het abstracte begrip mentale weerbaarheid een gezicht had gekregen in de vorm van de genoemde personen, kon aan het tweede deel van de training begonnen worden. Wat heb je nodig om een topprestatie neer te zetten? Op deze vragen reageerden de zaal zeer uiteenlopend. Sommigen hadden de vraag zeer praktisch opgevat en kwamen met antwoorden als: uitdaging en afwisseling in je werk, doorzettingsvermogen, optimisme en een winnaarmentaliteit. Anderen beantwoordden de vraag meer gevoelsmatig. Bij hen was een topprestatie afhankelijk van een goede, stabiele thuissituatie, een comfortabele werkplek en de juiste mensen om je heen.
Mentale weerbaarheid – De theorie
Na deze participerende kant van de workshop werd het tijd voor de theorie. De officiële definitie van mentale weerbaarheid luidt als volgt:

Mentale weerbaarheid verwijst naar persoonlijke veerkracht en het intrinsieke
verlangen naar succes – hoofdzakelijk in situaties die een uitdaging vormen. Mentale weerbaarheid verklaart waarom personen die onder dezelfde omstandigheden verkeren anders reageren op stressvolle situaties zoals werken onder druk. De ene persoon wordt onder druk beperkt in zijn functioneren. De ander ervaart druk juist als een drijfveer. (www.shelton.nl)

Mentale weerbaarheid verkrijg je op basis van de vier C’s:
1)     Challenge (uitdaging)
2)     Commitment (betrokkenheid)
3)     Control (controle)
4)     Confidence (vertrouwen)

Ter afsluiting werd gecontroleerd of de ingediende vragen ook daadwerkelijk beantwoord waren. De conclusie was dat iedereen veel van deze workshop had opgestoken, waarmee het belang van mentale weerbaarheid maar eens werd onderstreept.

Voor meer informatie over mentale weerbaarheid:
www.petraportengen.nl
www.shelton.nl