Nieuw op de Flexmarkt: de ZPP’er

Ondernemen en ambtenaarschap. Het lijken twee onverenigbare uitersten. Maar is de vooronderstelling dat overheid en ondernemerschap twee losse eilandjes zijn niet erg ouderwets?

Volgens Christophe van der Maat, benoemd tot Jonge Ambtenaar van 2012, wel. Hij is de pleitbezorger voor meer individueel ondernemerschap in de overheid. Volgens Van der Maat  moeten overheden flexibiliseren. Meer ruimte creëren voor de ondernemende ambtenaar, of zoals Van der Maat het noemt ‘de Zelfstandige Publiek Professional’. Deze ZPP’ers verbinden zich aan meerdere losse opdrachten bij verschillende overheidsorganisaties. Van der Maat werkt fulltime bij de gemeente Dordrecht, maar heeft via een onbetaald verlof regeling een kwart van zijn salaris ingeleverd. De tijd die hij daarmee vrijspeelt gebruikt hij als ZPP’er. Momenteel voert hij bijvoorbeeld een opdracht uit voor de provincie Noord-Brabant . Het verschil met detachering is dat het risico voor de ZPP’er is. Je moet zelf je opdrachten binnenhalen als je geen opdracht hebt wordt je ook niet betaald.

Kortom, zelfstandig ondernemerschap en een ambtelijke functie kunnen elkaar prima overlappen. Zeker als overheden besluiten meer te gaan werken met tijdelijke opdrachten (wat toch zeer aannemelijk is) heeft de ZPP’er de toekomst.

Kijk voor meer informatie op www.denetwerkstad.nl

Advertenties

Bye Bye Commodity Trap

Veel bedrijven proberen goedkoper te zijn dan hun concurrenten en denken op die manier hun klanten aan te spreken. Maar is prijs het enige waar de klant of consument waarde aan hecht in hun keuze voor een product?

In tijden van economische crisis zou je misschien denken van wel. Maar dat is in werkelijkheid wel erg kortzichtig, want zonder toegevoegde waarde leidt een keuze voor de goedkoopste service nergens toe.

Kijk maar naar één van de meest succesvolle bedrijven van de afgelopen jaren: Apple. Bepaald niet één van de goedkoopste technologiebedrijven in hun branche, maar wel één met een onderscheidende productwaarde. Door een kwalitatief zeer goed product te bieden met een mooi design waar omheen een uiterst effectieve marketingcampagne is gebouwd, is Apple er echter wel in geslaagd haar concurrenten op een straatlengte afstand te zetten.Uit het succesverhaal van Apple valt te concluderen dat de consument of  “de klant” bereidt is meer betalen voor kwalitatief betere producten en mooi design, zelfs in financieel zwaar weer. Met een goed verhaal, een product dat kwalitatief gezien staat als een huis en niet behoort tot de grijze massa, heb je de ware sleutel tot succes in handen.

De onderliggende gedachte is dat visionaire geesten, de Steve Jobs’en van de toekomst, de ruimte moeten krijgen. De praktijk leert dat creatieve ideeën door de heersende commodity trap niet tot bloei komen. Inventiviteit en creativiteit moeten gestimuleerd worden in de plaats van angstvallig de kop in worden gedrukt. Momenteel zien we dat innovatieve ideeën vaak onder de noemer “zweverig” worden weggezet en niet serieus worden opgepakt, terwijl daar nu juist de kracht van een organisatie kan schuilen.

Inspiratie: http://www.mt.nl/146/61714/mt500/hoe-word-je-geen-13-in-een-dozijn.html

Masterclass Zelfstandig Ondernemerschap

Zelfstandig ondernemerschap is hot! In de huidige tijdgeest ligt het in de lijn der verwachting dat uzelf of  een deel van uw medewerkers speelt met de gedachte om zelfstandig ondernemer te worden. Ondanks de crisis stijgt het aantal zelfstandigen namelijk nog elke week.

Een keuze voor zelfstandig ondernemerschap is echter geen beslissing om licht te nemen. EdgarField en haar partners Uniforce, PPort en Ikwordzzper.nl delen hun kennis en ervaring in een tweedaagse Masterclass.
Wat?
Tijdens een tweedaagse Masterclass nemen wij potentiële zelfstandigen mee in de wereld van het Zelfstandig Ondernemerschap. Wat ga je tegenkomen, voorafgaande, tijdens en na  het opstarten van je eigen bedrijf ? Of jij je nu als ZZP’er, Freelancer  of zelfstandig professional  de markt opgaat, je zult je bewust moeten zijn van een aantal zaken en het goed moeten organiseren, zodat jij je kunt concentreren op je corebusiness.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • mentale veerkracht
 • verdiepingsslag op het gebied van wet en regelgeving
 •  ondernemingsvormen
 •  ontwikkeling op de arbeidsmarkt
 • tarieven netwerken
 • social media en personal branding
 • hulp bij je eerste opdracht

Wie?
De Masterclass is bedoeld voor outplacement en/of loopbaan kandidaten die zelfstandig ondernemerschap ambiëren en/of verder willen onderzoeken, startende zelfstandig professionals en HR professionals die hun kandidaten willen informeren over de mogelijkheden van zelfstandig ondernemerschap.

Aan de Masterclass nemen maximaal 20 deelnemers deel.

De trainingen zullen verzorgd worden door Nicole de Laender, Marita de Bondt, Petra Portengen en Martijn Pennekamp. Zij willen u introduceren in het zelfstandig ondernemerschap door aandacht te besteden aan tarieven, netwerken, mentale weerbaarheid, social media, fiscale en arbeidsrechtelijke posities van zelfstandigen.

Waarom?
Omdat u met behulp van deze Masterclass een weloverwogen en vliegende start kunt maken als zelfstandig ondernemer, freelancer, ZZP’er of zelfstandig professional.

Waar en wanneer?
Donderdag 19 april 2012 & vrijdag 20 april 2012 in Amstelveen
Donderdag 15 november 2012 & vrijdag 16 november 2012 nader te bepalen

Aanmelden & Investeren
Voor deze tweedaagse cursus  moet u een bedrag van 350 euro excl. BTW investeren. Dit bedrag is overigens aftrekbaar als zakelijke kostenpost.

Wilt u zich aanmelden voor de Masterclass Zelfstandig Ondernemerschap? Mailt u dan naar communicatie@edgarfield.nl.

Stille arbeidsmarktrevolutie vraagt om sociale innovatie

In de meest recente uitzending van het discussieprogramma Buitenhof kwamen hoogleraar Economie Esther Mirjam Sent en Jerry Helmers van het ZZP-platform aan het woord. In het programma bespreken zij de definitie van een ZZP’er, schijnzelfstandigheid en een stille arbeidsmarktrevolutie.

Uitzendig Buitenhof 12/02/12

Categorisering van de groep ZZP’ers
Esther Mirjam Sent geeft aan dat de diversiteit binnen de groep ZZP’ers nogal eens wordt ondergesneeuwd in de hedendaagse beeldvorming. Voor de volledigheid onderscheidt zij vier categorieën binnen de groep ZZP’ers:

 1. Mensen die er wat bijklussen, zoals hoogleraren.
 2. De probleemgroep. Mensen, die bijvoorbeeld in de zorg en de bouw werken, en vaak onvrijwillig ZZP’er zijn geworden.
 3. Ondernemers die een positieve bijdrage leveren aan de economie en houden van de vrijheid en de onafhankelijkheid van het zelfstandig ondernemerschap.
 4. ICT’ers, advocaten en andere professionals die traditioneel al op zelfstandige basis werkzaam zijn.

Werkende armen
Natuurlijk werd in Buitenhof voornamelijk de nadruk gelegd op de tweede groep. Het gaat hier om werknemers die ontslagen zijn door hun werkgevers om vervolgens als zelfstandige weer te zijn ingehuurd. Dit scheelt de werkgever een grote som sociale kosten, maar is niet meer dan een korte termijnoplossing. Een gevaar bij deze schijnzelfstandigheid is dat deze mensen voor dusdanig lage tarieven werken, dat ze geen geld meer over hebben om zich te verzekeren en vaak tegen de armoedegrens aanzitten. Deze groep kan gezien worden als de werkende armen. Uit onderzoek is gebleken dat 50% van de werkende armen in Nederland ZZP’er is.

Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap?
Daarnaast werd er gesproken over de kabinetsplannen om zelfstandig ondernemerschap te stimuleren. Volgens Jerry Helmers is dit niet de juiste insteek. Hij benadrukt dat de keuze voor zelfstandig ondernemerschap te allen tijde een vrijwillige keuze moet zijn. Je moet altijd na kunnen gaan of zelfstandig ondernemerschap wel bij jou past. Wij, van EdgarField, zijn het hiermee eens en organiseren daarom ook de Masterclass Zelfstandig Ondernemerschap om mensen die spelen met de gedachte zelfstandige te worden goed voor te bereiden op deze keuze.

Een collectief vangnet voor ZZP’ers?
Sent geeft aan dat doordat de groep zelfstandigen groeit er maatregelen dienen genomen worden. Volgens haar vindt er nu een stille arbeidsmarktrevolutie plaats die vraagt om sociale innovatie. Er ontstaat een groeiende groep die buiten collectieve arrangementen valt. Door middel van het instellen van minimumtarieven, het faciliteren en stimuleren van scholing en het begeleiden van pensioenen en verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid, kunnen we de maatschappelijke plicht vervullen om voor deze mensen toch een bepaald collectief vangnet te creëren.

Helmers vindt echter dat je als ZZP’er bewust afstand hebt gedaan van je sociale zekerheid. Je kunt het dan ook niet verplicht stellen, want dan ondermijn je de vrijheid die met zelfstandig ondernemerschap samen hoort te gaan. Daar zijn we het bij EdgarField mee eens. Je vrijheid en onafhankelijkheid moeten altijd gewaarborgd blijven. Dat betekent alleen niet dat je bestaan bol hoeft te staan van onzekerheden. Bij EdgarField bieden we daarom zekerheidspakketten voor zelfstandigen op het gebied van zorgverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, opleidingen en workshops.

De Politiek buigt zich over ZZP- vraagstukken

Flexibiliteit en zekerheid zijn de toverwoorden waar minister Kamp zich momenteel mee bezig houdt. Zo werd deze week bekend dat hij samen met zijn collega Maxime Verhagen een voorstel aan het voorbereiden is met betrekking tot het verruimen van de mogelijkheden om werknemers langdurig aan de hand van een tijdelijk contract te laten werken.Het CDA had al eerder opgeroepen om advies in te winnen over het groeiend beroep dat werkgevers doen op tijdelijke contractanten, uitzendkrachten en ZZP’ers. Kamp verwacht echter dat de sociale partners geen gezamenlijk advies over een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt kunnen geven. Wel hoopt hij dat werkgevers en vakbonden worden ‘aangemoedigd’ toch met elkaar te praten. De angst bestaat binnen de politiek dat de kloof tussen vast en flex te groot is.

Door de discussie aan te zwengelen hoopt de politiek een maatschappelijke dialoog te starten over flexwerkers en tijdelijke contracten. De veranderingen op de arbeidsmarkt bereiken dus ook de ivoren toren in Den Haag. De opvallende trend dat ondanks de crisis het aantal zelfstandigen blijft stijgen, heeft het besef laten komen dat de arbeidsmarkt dusdanig verandert dat er maatregelen genomen moeten worden.

De eerste zorg voor de politiek aangaande een toenemende groep zelfstandigen is een gebrek aan sociale voorzieningen. Uit onderzoek van de SER bleek namelijk dat veel zelfstandigen zich niet verzekeren. Dit is een grote zorg voor de politiek. Zij willen dit jaar beslissen hoe zelfstandigheid en zekerheid beter samen kunnen gaan. EdgarField speelt in op deze maatschappelijke ontwikkeling door zelfstandigen een zekerheidspakket te bieden in de vorm van het EdgarField Membership.
Een tweede punt van discussie omtrent zelfstandigen gaat om het aanbod van werk. Hoe kunnen werkgevers en organisaties omspringen met zelfstandig en tijdelijk personeel? De overheid tracht ZZP’ers tegemoet te komen door de aanbestedingsregels aan te passen. De Tweede Kamer stemde bij de behandeling van de nieuwe Aanbestedingswet in met het door D66 en de SP voorgestelde clusterverbod, een wetswijziging die het onnodig bundelen van werken in megapakketten en raamcontracten verbiedt. Een belangrijke verbetering, omdat kleinere bedrijven vaak buiten spel stonden. Gemeenten, provincies en de Rijksoverheid zetten jaarlijks 100 miljard euro aan opdrachten in de markt. Het clusterverbod geeft zelfstandige ondernemers en MKB-ers een sterkere positie en een betere toegang tot de miljardenpot.

Kortom: zelfstandigen zijn onderwerp van actuele discussies. We gaan proberen alle relevante ontwikkelingen en veranderingen op de blog te plaatsen. Dus stay tuned!

Bronnen:
http://www.gidsonline.nl/m=generic&f=detail&id=53524&utm_source=GidsvoorPersoneelsmanagement&utm_medium=Twitter&utm_campaign=HRcommunity
http://www.pzo-zzp.nl/nieuws/10-02-2012/17908988/PZO-Nieuwe-aanbestedingsregels-grote-verbetering-voor-zzp’ers

Wat brengt 2012 de ZZP’er?

De laatste dagen van 2011 breken aan en dus is het de hoogste tijd om ons op te maken voor 2012. Wat verandert er voor zelfstandigen en wat staat hen te wachten in 2012?

Winst maken wordt financieel aantrekkelijker
Vanaf 1 januari 2012 verandert er het één en ander omtrent de zelfstandigenaftrek. Voorheen werkte deze regeling op basis van een variabel bedrag. Dat bedrag pakte lager uit wanneer de ondernemer meer winst boekte. In 2012 wordt er echter gewerkt met een vast bedrag van 7.280 euro. Met deze maatregel moet winst maken extra worden gestimuleerd. Daarbij zal het urencriterium van 1225 uur dat verplicht was om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek vervallen.

De bureaucratie wordt minder
In 2012 zullen de eerste stappen gezet worden naar een minder bureaucratisch Nederland. Een voorbeeld hiervan heeft betrekking op de Kamer van Koophandel. De jaarlijkse bijdrage gaat met 10% omlaag. In 2013 zal deze bijdrage helemaal vervallen.
Verder vervalt de rittenregistratie voor bestelauto’s. Een ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ volstaat, als je met de auto per jaar niet meer dan 500 privékilometers maakt.

(c) Fotografie: Jan Banning

Veranderingen in pensioenregelingen
Komend jaar kunnen ZZP’ers langer gebruik maken van de pensioenregeling van het bedrijf waar ze het laatst in loondienst waren. Ze mogen de premie maximaal tien jaar aftrekken. Momenteel is dat slechts drie jaar.
Veel zelfstandigen die geen gebruik maken van de bovenstaande regeling, werken met de Oudedagsreserve (voorheen FOR genoemd), een regeling die hen de mogelijkheid biedt om fiscaal vriendelijk te sparen voor hun pensioen. Wie voldoet aan het urencriterium mag maximaal 12 procent van de winst (tot hooguit 11.882 euro) per jaar van de winst aftrekken als oudedagsreserve.
         Dat bedrag is tijdelijk vrijgesteld van belasting, terwijl de ondernemer er wel rendement op kan behalen door met dat bedrag te sparen of te beleggen. Op een later moment, als de pensioenleeftijd is bereikt of het bedrijf voortijdig wordt gestaakt, wordt alsnog afgerekend. Maar dat gebeurt vaak tegen een lager belastingtarief.
         Deze fiscale tegemoetkoming wordt komend jaar ingeperkt. Het maximumbedrag dat ondernemers opzij mogen zetten voor de Oudedagsreserve gaat omlaag van 11.882 naar 9.382 euro.

Strenger toezicht op toeslagen
Vanaf 2012 wil het kabinet strenger vasthouden aan het uitgangspunt dat de kinderopvangtoeslag is bedoeld om het voor ouders mogelijk te maken om betaald werk te doen. Daarom wordt de toeslag gerelateerd aan het aantal gewerkte uren. Voor ouders, die zelfstandig ondernemer zijn, houdt dit in dat zij verplicht zijn om uren te registeren en aan te tonen dat zij deze uren besteden aan hun onderneming.

Einde versnelde afschrijving
De tijdelijke crisismaatregel waarbij ondernemers versneld mochten afschrijven op investeringen in bedrijfsmiddelen loopt af. Investeringen die je in 2011 hebt gedaan mag je nog in twee jaar versneld afschrijven. Komend jaar kan dat niet meer. Door versneld op de aanschaf van nieuwe apparatuur af te schrijven konden ondernemers de belaste winst drukken. Het doel van de regeling was ondernemers te stimuleren te blijven investeren en zo de economie op gang te houden.

Aangifte digitaal
De meeste ondernemers deden het al, maar komend jaar moet ieder van hen eraan geloven: digitale aangifte van omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting en loonheffingen. Ontheffing vragen om op papier aangifte te mogen doen is verleden tijd.

Bronnen:
FNV ZZP
http://www.z24.nl/htmlpanel/msn/artikel_253771.z24/Dit_verandert_er_voor_Ondernemers_in_2012.html

ZZP’ers in 2011: Aan lager wal geraakt of succesvoller dan ooit?

Het ZZP- nieuws schommelt de laatste maanden tussen twee extremen. De ene dag hoor ik op de radio dat ZZP’ers steeds vaker aankloppen bij de voedselbank, om de volgende dag in de krant te lezen dat zelfstandig professionals wonderbaarlijk weinig last hebben van de crisis en dat er in veel sectoren zelfs sprake is van groei. Waar komt dit gebrek aan samenhang in de berichtgeving vandaan?

(c) simondewilde

We leven in een tijd van headlines: “Meerderheid ZZP’ers tevreden”, “ZZP’er verdient meer dan in loondienst”, “ZZP’ers klagen te veel”, “Meer ruimte voor zelfstandigen in tijden van crisis” etc. etc. Zeker nu Twitter als nieuwsmedium steeds prominenter aanwezig is, worden nieuwsartikelen vaak binnen 140 tekens booming gemaakt. Gevolg: weinig ruimte voor nuance en het is moeilijk te traceren wat de oorsprong van een bericht is.

Hierdoor wordt het ook minder helder wat de bron is van een nieuwsbericht. Veelal zijn de bronnen die nieuws brengen over zelfstandigen, partijen die een belang hebben bij een bepaald sentiment berichtgeving. Iedere partij zal bepaalde cijfers dan ook op zijn manier gunstig interpreteren en naar buiten brengen.

Maar dan nog is het vreemd dat de ZZP’ers volgens de media heel erg diep in de crisis zitten terwijl ze ook blijer dan ooit zijn. Het zal geen vreemde vorm van ironie zijn, maar een weergave van de complexiteit van de samenstelling van deze groep. Zelfstandigen zijn immers in alle sectoren van de arbeidsmarkt vertegenwoordigd. En in sommige sectoren zullen zij inderdaad harder geconfronteerd worden met de crisis dan in anderen.

Kortom, de media moet zich in de berichtgeving rond zelfstandigen niet laten verleiden om in grote overkoepelende termen te spreken. De werkelijkheid ligt immers genuanceerder. Je kunt immers niet spreken over ZZP’ers of dé ZZP’er in het algemeen. Daar zijn de gradaties en variaties binnen deze groep van de beroepsbevolking veel te complex voor.

Als ZZP’er ben je per slot van rekening geen onderdeel van een collectief. Dat maakt je waardevol. Aan de andere kant is in Nederland de dienstverlening voor zelfstandigen nogal karig. Daarom biedt EdgarField haar leden een zekerheidspakket en de mogelijkheid om arbeids- en vakgebiedgerelateerde vraagstukken te bespreken met een deskundige consultant. Kijk voor meer info op http://www.edgarfield.nl/voordeelplaza.