Van Interim Jurist naar Zelfstandig Juridisch Professional

Volgens juridisch blogger Marijn Rooymans is het einde van de beroepsgroep interim juristen in zicht. Hij stelt dat de hedendaagse technologische vernieuwingen werk ontkoppelen van locatie en het algehele workflow– system transparant maken. Als gevolg hiervan krijgt de moderne Manager Legal een helder beeld van wat welke jurist individueel produceert en hoe dat samenhangt met de activiteiten en prioriteiten van het bedrijf. Als dit duidelijk is, ligt verdere rationalisatie van de juridische afdeling voor de hand. Volgens Rooymans zal het in de toekomst normaler zijn om als hoofd juridische zaken in je jaarplan duidelijk afgewogen keuzes te maken over hetgeen waarvoor je vaste medewerkers nodig hebt en waarvoor je de kosten beter variabel kunt houden.

Momenteel wordt er door opdrachtgevers in de interim-markt voornamelijk in fte’s en aantal dagen per week gedacht. Dat gaat in de ogen van Rooymans echter veranderen. Opdrachtgevers zullen steeds vaker gaan kijken naar het werk wat gedaan moet worden. Het werkpakket van een uitvallende medewerker laat zich eenvoudig opknippen, prioriteren en herverdelen, al dan niet door delen ervan onder te brengen bij externe partners. Daarnaast ligt het ook voor de hand dat sommige werkzaamheden helemaal niet meer bij het eigen juristencorps worden belegd.

Dat betekent dat je als zelfstandig jurist bijvoorbeeld de opdracht krijgt om de ICT- contracten voor een bepaald onderdeel van de onderneming te verzorgen voor een bepaald bedrag per contact of per periode. Het zal vervolgens aan de zelfstandig professional zelf worden overgelaten om dat werk in te plannen en eventueel te combineren met andere opdrachten.

Maar: als je werk niet zozeer wordt bepaald door het tijdelijke karakter ervan en je omzet wordt niet meer bepaald door het aantal uren dat je op locatie werkend doorbrengt… Ben je dan nog wel een interim-jurist?

Lees hier verder: http://www.mr-online.nl/weblogs/ondernemendejuristen/het-einde-van-interim-voor-interim-juristen.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Advertenties

Bij het Nieuwe Werken hoort ook de Nieuwe Secretaresse

Het Nieuwe Werken, de komst van social media: in deze tijden is management ondersteuning drastisch in beweging. Dit vraagt om nieuwe organisatorische denkwijzen en het lef om te experimenteren.

Flex en sociaal
Het Nieuwe Werken heeft inmiddels in veel bedrijven haar intrede gedaan en denken dat dit een kortstondige trend is, is krampachtig vasthouden aan conservatieve werkvormen. Flexibiliteit is immers geen modegevoelig fenomeen, maar een absolute noodzaak voor efficiënte bedrijfsvoering.

Het nieuwe werken zet het traditionele secretariaat onder druk. Op de loer ligt namelijk het gevaar om het afvoerputje van de organisatie te worden, doordat alle flexwerkers en parttimers hun complexe vergaderverzoeken er dumpen plus de wil om sociale cohesie binnen de organisatie te waarborgen en de neiging om managers ook te ondersteunen op uren die buiten de parttimeraanstelling vallen.

Daarnaast zorgt het Nieuwe Werken in combinatie met technologische noviteiten voor een uitbreiding van het traditionele takenpakket van de secretaresse. Naast het beantwoorden van telefoontjes en e-mails, komt daar namelijk ook het beantwoorden van berichten op LinkedIn en Twitter bij. Het flexibele element van het Nieuwe Werken zorgt ook voor meer administratie in de vorm van bijvoorbeeld urenregistraties en meer planwerk. Doordat niet iedereen vijf dagen in de week aanwezig is op kantoor is het verder van groot organisatorisch belang dat de communicatie wordt geoptimaliseerd en meer wordt gecontroleerd.

Van eiland naar vaste land
Volgens onder andere Management Support-deskundige Annemarie Martines betekent dit voor de secretaresse dat ze moet stoppen zich te focussen op haar eigen koninkrijkje binnen de organisatie, maar dat zij zich moet integreren bij de andere bedrijfsonderdelen. In nieuwerwetse flexibele, proactieve en netwerkende organisaties is een dynamische houding en de moed om te experimenteren namelijk meer dan wenselijk.

Door op een kritische manier je eigen individuele talenten op te tekenen, kun je deze in samenwerking met je collega’s het beste tot uiting laten komen. Daarnaast vormt het Nieuwe Werken voor management ondersteunders vooral ook een mooie uitdaging. Doordat door flexwerken de organisatorische structuren enigszins vervagen, is het belang van een goed functionerend secretariaat extra groot. Het Nieuwe Werken maakt de Management Support-afdeling des te meer de spin in het web.

Ben jij als secretaresse gemotiveerd en uitgedaagd om mee te gaan in deze ontwikkelingen en ben jij graag goed op je toekomst voorbereid? Pak dan je kans om als toekomstig bestendige secretaresse aan de slag te gaan en meld je aan de voor de seminar “Secretaresse On The Move“!
(Als lid van EdgarField profiteer van je van mooie kortingsactie op deze training! Bekijk het hier!)

Lees meer artikelen over dit onderwerp:
http://hetnieuwewerkenblog.nl/officemanager-en-secretaresse-de-spin-in-het-hnw-web/
http://www.helloassistant.nl/nieuws/secretaresses-on-the-move/

Masterclass Zelfstandig Ondernemerschap

Zelfstandig ondernemerschap is hot! In de huidige tijdgeest ligt het in de lijn der verwachting dat uzelf of  een deel van uw medewerkers speelt met de gedachte om zelfstandig ondernemer te worden. Ondanks de crisis stijgt het aantal zelfstandigen namelijk nog elke week.

Een keuze voor zelfstandig ondernemerschap is echter geen beslissing om licht te nemen. EdgarField en haar partners Uniforce, PPort en Ikwordzzper.nl delen hun kennis en ervaring in een tweedaagse Masterclass.
Wat?
Tijdens een tweedaagse Masterclass nemen wij potentiële zelfstandigen mee in de wereld van het Zelfstandig Ondernemerschap. Wat ga je tegenkomen, voorafgaande, tijdens en na  het opstarten van je eigen bedrijf ? Of jij je nu als ZZP’er, Freelancer  of zelfstandig professional  de markt opgaat, je zult je bewust moeten zijn van een aantal zaken en het goed moeten organiseren, zodat jij je kunt concentreren op je corebusiness.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • mentale veerkracht
 • verdiepingsslag op het gebied van wet en regelgeving
 •  ondernemingsvormen
 •  ontwikkeling op de arbeidsmarkt
 • tarieven netwerken
 • social media en personal branding
 • hulp bij je eerste opdracht

Wie?
De Masterclass is bedoeld voor outplacement en/of loopbaan kandidaten die zelfstandig ondernemerschap ambiëren en/of verder willen onderzoeken, startende zelfstandig professionals en HR professionals die hun kandidaten willen informeren over de mogelijkheden van zelfstandig ondernemerschap.

Aan de Masterclass nemen maximaal 20 deelnemers deel.

De trainingen zullen verzorgd worden door Nicole de Laender, Marita de Bondt, Petra Portengen en Martijn Pennekamp. Zij willen u introduceren in het zelfstandig ondernemerschap door aandacht te besteden aan tarieven, netwerken, mentale weerbaarheid, social media, fiscale en arbeidsrechtelijke posities van zelfstandigen.

Waarom?
Omdat u met behulp van deze Masterclass een weloverwogen en vliegende start kunt maken als zelfstandig ondernemer, freelancer, ZZP’er of zelfstandig professional.

Waar en wanneer?
Donderdag 19 april 2012 & vrijdag 20 april 2012 in Amstelveen
Donderdag 15 november 2012 & vrijdag 16 november 2012 nader te bepalen

Aanmelden & Investeren
Voor deze tweedaagse cursus  moet u een bedrag van 350 euro excl. BTW investeren. Dit bedrag is overigens aftrekbaar als zakelijke kostenpost.

Wilt u zich aanmelden voor de Masterclass Zelfstandig Ondernemerschap? Mailt u dan naar communicatie@edgarfield.nl.

Flexibele arbeid vs. Flexibele mens

Management-Support kandidaat Angela Morpurgo is afgestudeerd Arbeidssocioloog. Ter afronding van haar studie heeft ze een onderzoek gedaan naar de gevolgen flexibele arbeid voor de sociale sfeer. In de sociologie bestaat er namelijk een dominante theorie, welke Fabian Dekker (2007) samenvat met de volgende zin, The ‘new’ short-term, unstable labour market simply leaves no room for long-term social relations and mutual commitments. Andere meer recente en kwantitatieve studies naar deze relatie verwerpen de dominante theorie. Hoe zit het nu? Het onderzoek van Angela is uitgevoerd onder intern flexibele krachten van het Ministerie van Buitenlands Zaken. De resultaten van Angela kunnen echter ook verder worden doorgetrokken naar andere externe flexibele krachten, zoals zelfstandig professionals.

De Flexibele Mens-these
In haar scriptie ‘Round and round Carousel has got you under its spell. Moving fast but going nowhere’ gaat Angela in op de dominante theorie, namelijk flexibele mens these van Socioloog Richard Sennett. Centraal punt is dat de hedendaagse werknemer veel minder standvastig is. Zo zit twintig jaar werken bij dezelfde baas er in veel gevallen niet meer bij. De huidige professionals zijn veel mobieler dan voorgaande generaties, dat wordt ook van ze verwacht. Volgens Sennett leidt deze nieuwe levensvorm tot erosie van solidariteit, betrokkenheid, verbondenheid en diepere sociale banden.


Moderne nomaden & Ontwortelden
Angela ontwaart  en benoemt in haar onderzoek twee groepen: de moderne nomaden en de ontwortelden. Moderne nomaden trekken van baan naar baan, waar ze telkens een nieuw netwerk aan contacten opdoen. Hier voelen ze erg prettig bij. Ze ervaren het als uitdagend. Doordat ze enkel korte verbintenissen aangaan met andere mensen, zou je kunnen bedenken dat ze een gebrek ervaren aan sociale steunpilaren en continuïteit. De moderne nomaden hebben hier echter een oplossing voor: de social media. Voor hen ondervangen de sociale media sociale erosie.

Voor de ontwortelden, zoals Angela ze noemt, is dat niet voldoende. Ze voelen zich telkens uit hun context getrokken en hebben moeite met het elke keer opnieuw opbouwen van een netwerk. Ze missen een vaststaande sociale omgeving. Voor deze groep is contact via social media slechts een slap aftreksel van face-to-face communicatie.

Een interessante gedachte uit het onderzoek van Angela is dat flexibele arbeid invloed heeft op de gemoedstoestand van mensen wanneer het gaat om de sociale sfeer. Dit maakt dat flexibele arbeid niet voor een ieder geschikt is, de mindset, mening over en gebruik van social media speelt een grote rol hierin. Flexibiliteit is meer dan een eigenschap, het is vakmanschap.

Stille arbeidsmarktrevolutie vraagt om sociale innovatie

In de meest recente uitzending van het discussieprogramma Buitenhof kwamen hoogleraar Economie Esther Mirjam Sent en Jerry Helmers van het ZZP-platform aan het woord. In het programma bespreken zij de definitie van een ZZP’er, schijnzelfstandigheid en een stille arbeidsmarktrevolutie.

Uitzendig Buitenhof 12/02/12

Categorisering van de groep ZZP’ers
Esther Mirjam Sent geeft aan dat de diversiteit binnen de groep ZZP’ers nogal eens wordt ondergesneeuwd in de hedendaagse beeldvorming. Voor de volledigheid onderscheidt zij vier categorieën binnen de groep ZZP’ers:

 1. Mensen die er wat bijklussen, zoals hoogleraren.
 2. De probleemgroep. Mensen, die bijvoorbeeld in de zorg en de bouw werken, en vaak onvrijwillig ZZP’er zijn geworden.
 3. Ondernemers die een positieve bijdrage leveren aan de economie en houden van de vrijheid en de onafhankelijkheid van het zelfstandig ondernemerschap.
 4. ICT’ers, advocaten en andere professionals die traditioneel al op zelfstandige basis werkzaam zijn.

Werkende armen
Natuurlijk werd in Buitenhof voornamelijk de nadruk gelegd op de tweede groep. Het gaat hier om werknemers die ontslagen zijn door hun werkgevers om vervolgens als zelfstandige weer te zijn ingehuurd. Dit scheelt de werkgever een grote som sociale kosten, maar is niet meer dan een korte termijnoplossing. Een gevaar bij deze schijnzelfstandigheid is dat deze mensen voor dusdanig lage tarieven werken, dat ze geen geld meer over hebben om zich te verzekeren en vaak tegen de armoedegrens aanzitten. Deze groep kan gezien worden als de werkende armen. Uit onderzoek is gebleken dat 50% van de werkende armen in Nederland ZZP’er is.

Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap?
Daarnaast werd er gesproken over de kabinetsplannen om zelfstandig ondernemerschap te stimuleren. Volgens Jerry Helmers is dit niet de juiste insteek. Hij benadrukt dat de keuze voor zelfstandig ondernemerschap te allen tijde een vrijwillige keuze moet zijn. Je moet altijd na kunnen gaan of zelfstandig ondernemerschap wel bij jou past. Wij, van EdgarField, zijn het hiermee eens en organiseren daarom ook de Masterclass Zelfstandig Ondernemerschap om mensen die spelen met de gedachte zelfstandige te worden goed voor te bereiden op deze keuze.

Een collectief vangnet voor ZZP’ers?
Sent geeft aan dat doordat de groep zelfstandigen groeit er maatregelen dienen genomen worden. Volgens haar vindt er nu een stille arbeidsmarktrevolutie plaats die vraagt om sociale innovatie. Er ontstaat een groeiende groep die buiten collectieve arrangementen valt. Door middel van het instellen van minimumtarieven, het faciliteren en stimuleren van scholing en het begeleiden van pensioenen en verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid, kunnen we de maatschappelijke plicht vervullen om voor deze mensen toch een bepaald collectief vangnet te creëren.

Helmers vindt echter dat je als ZZP’er bewust afstand hebt gedaan van je sociale zekerheid. Je kunt het dan ook niet verplicht stellen, want dan ondermijn je de vrijheid die met zelfstandig ondernemerschap samen hoort te gaan. Daar zijn we het bij EdgarField mee eens. Je vrijheid en onafhankelijkheid moeten altijd gewaarborgd blijven. Dat betekent alleen niet dat je bestaan bol hoeft te staan van onzekerheden. Bij EdgarField bieden we daarom zekerheidspakketten voor zelfstandigen op het gebied van zorgverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, opleidingen en workshops.

De Politiek buigt zich over ZZP- vraagstukken

Flexibiliteit en zekerheid zijn de toverwoorden waar minister Kamp zich momenteel mee bezig houdt. Zo werd deze week bekend dat hij samen met zijn collega Maxime Verhagen een voorstel aan het voorbereiden is met betrekking tot het verruimen van de mogelijkheden om werknemers langdurig aan de hand van een tijdelijk contract te laten werken.Het CDA had al eerder opgeroepen om advies in te winnen over het groeiend beroep dat werkgevers doen op tijdelijke contractanten, uitzendkrachten en ZZP’ers. Kamp verwacht echter dat de sociale partners geen gezamenlijk advies over een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt kunnen geven. Wel hoopt hij dat werkgevers en vakbonden worden ‘aangemoedigd’ toch met elkaar te praten. De angst bestaat binnen de politiek dat de kloof tussen vast en flex te groot is.

Door de discussie aan te zwengelen hoopt de politiek een maatschappelijke dialoog te starten over flexwerkers en tijdelijke contracten. De veranderingen op de arbeidsmarkt bereiken dus ook de ivoren toren in Den Haag. De opvallende trend dat ondanks de crisis het aantal zelfstandigen blijft stijgen, heeft het besef laten komen dat de arbeidsmarkt dusdanig verandert dat er maatregelen genomen moeten worden.

De eerste zorg voor de politiek aangaande een toenemende groep zelfstandigen is een gebrek aan sociale voorzieningen. Uit onderzoek van de SER bleek namelijk dat veel zelfstandigen zich niet verzekeren. Dit is een grote zorg voor de politiek. Zij willen dit jaar beslissen hoe zelfstandigheid en zekerheid beter samen kunnen gaan. EdgarField speelt in op deze maatschappelijke ontwikkeling door zelfstandigen een zekerheidspakket te bieden in de vorm van het EdgarField Membership.
Een tweede punt van discussie omtrent zelfstandigen gaat om het aanbod van werk. Hoe kunnen werkgevers en organisaties omspringen met zelfstandig en tijdelijk personeel? De overheid tracht ZZP’ers tegemoet te komen door de aanbestedingsregels aan te passen. De Tweede Kamer stemde bij de behandeling van de nieuwe Aanbestedingswet in met het door D66 en de SP voorgestelde clusterverbod, een wetswijziging die het onnodig bundelen van werken in megapakketten en raamcontracten verbiedt. Een belangrijke verbetering, omdat kleinere bedrijven vaak buiten spel stonden. Gemeenten, provincies en de Rijksoverheid zetten jaarlijks 100 miljard euro aan opdrachten in de markt. Het clusterverbod geeft zelfstandige ondernemers en MKB-ers een sterkere positie en een betere toegang tot de miljardenpot.

Kortom: zelfstandigen zijn onderwerp van actuele discussies. We gaan proberen alle relevante ontwikkelingen en veranderingen op de blog te plaatsen. Dus stay tuned!

Bronnen:
http://www.gidsonline.nl/m=generic&f=detail&id=53524&utm_source=GidsvoorPersoneelsmanagement&utm_medium=Twitter&utm_campaign=HRcommunity
http://www.pzo-zzp.nl/nieuws/10-02-2012/17908988/PZO-Nieuwe-aanbestedingsregels-grote-verbetering-voor-zzp’ers

Betere tijden op komst voor HR professionals

Na regen komt zonneschijn. Dat geldt in 2012 voor de zelfstandige HRM’ers. Het dieptepunt binnen de HRM-branche lijkt namelijk bereikt te zijn. In Londen, wat over het algemeen vaak een jaar op de ontwikkelingen in Nederland voor loopt, is de interim markt immers weer aardig aan het aantrekken en groeit het aanbod voor HR-functies. Een fijne en significante bijkomstigheid is dat de toename van het aantal HR-interimmers stagneert en aanbod en vraag zo dichter naar elkaar toeschuiven.

Zondebok van de crisis
Zelfstandig professionals in de HR, Marketing en Sales hebben de crisis het hardst gevoeld, omdat zij – vaak ten onrechte – de eerste groep waren waarop werd bezuinigd. Deze vakgebieden werden afgestempeld als een product van betere tijden. Een luxe kostenpost, die in crisissituaties wel gemist kon worden. Nu dat de zon weer enigszins achter de wolken vandaan komt, is er weer meer ruimte voor deze groep op de arbeidsmarkt. Daarbij zijn werkgevers veelal op deze aannames teruggekomen, want investeren in marketing en HR levert natuurlijk op veel fronten ook veel geld op in de plaats van dat het alleen maar geld kost.

Uit het dal
Het is dus reëel om te denken dat het dal bereikt is en het aantal opdrachten weer zal toenemen. Naast deze hoopvolle mededeling blijkt dus ook dat de tomeloze groei van het aantal HR-interimmers is verzadigd. Verzuipen in een zee aan aanmeldingen en zo niet boven het maaiveld uit kunnen komen is er dan ook in de toekomst waarschijnlijk niet meer bij.
In veel gehoorde uitdrukking die het begin van 2012 typeert is hiermee ook van toepassing op de HR-branche: alles komt goed!

(Inspiratie van dit artikel kwam van: http://www.penoactueel.nl/werving-selectie/dieptepunt-voor-hr-interimmers-wellicht-bereikt-7947.html)