Groei in mentale weerbaarheid

Op de netwerkbijeenkomst van EdgarField stond een workshop van Petra Portengen en Rob van der Ven op het programma in mentale weerbaarheid. In eerste instantie een abstract ogend begrip. Daarom werd de zaal eerst gevraagd welke vragen er bij hen op kwamen met betrekking tot dit begrip. De hoop was deze na afloop van de training allemaal beantwoord te hebben.

Mentaal weerbare personen
Het eerste deel van de training bestond uit het aanduiden van mentaal weerbare personen. Personen als Barack Obama, Nelson Mandela, de Dalai Lama, maar ook Sven Kramer en Leontien van Moorsel passeerden hier de revue. Volgens de aanwezigen waren zijn schoolvoorbeelden voor mentale weerbaarheid vanwege hun doorzettingsvermogen, innerlijke rust en zelfvertrouwen.

Hoe zet ik een topprestatie neer?
Nu het abstracte begrip mentale weerbaarheid een gezicht had gekregen in de vorm van de genoemde personen, kon aan het tweede deel van de training begonnen worden. Wat heb je nodig om een topprestatie neer te zetten? Op deze vragen reageerden de zaal zeer uiteenlopend. Sommigen hadden de vraag zeer praktisch opgevat en kwamen met antwoorden als: uitdaging en afwisseling in je werk, doorzettingsvermogen, optimisme en een winnaarmentaliteit. Anderen beantwoordden de vraag meer gevoelsmatig. Bij hen was een topprestatie afhankelijk van een goede, stabiele thuissituatie, een comfortabele werkplek en de juiste mensen om je heen.
Mentale weerbaarheid – De theorie
Na deze participerende kant van de workshop werd het tijd voor de theorie. De officiële definitie van mentale weerbaarheid luidt als volgt:

Mentale weerbaarheid verwijst naar persoonlijke veerkracht en het intrinsieke
verlangen naar succes – hoofdzakelijk in situaties die een uitdaging vormen. Mentale weerbaarheid verklaart waarom personen die onder dezelfde omstandigheden verkeren anders reageren op stressvolle situaties zoals werken onder druk. De ene persoon wordt onder druk beperkt in zijn functioneren. De ander ervaart druk juist als een drijfveer. (www.shelton.nl)

Mentale weerbaarheid verkrijg je op basis van de vier C’s:
1)     Challenge (uitdaging)
2)     Commitment (betrokkenheid)
3)     Control (controle)
4)     Confidence (vertrouwen)

Ter afsluiting werd gecontroleerd of de ingediende vragen ook daadwerkelijk beantwoord waren. De conclusie was dat iedereen veel van deze workshop had opgestoken, waarmee het belang van mentale weerbaarheid maar eens werd onderstreept.

Voor meer informatie over mentale weerbaarheid:
www.petraportengen.nl
www.shelton.nl

Advertenties